پسته داریس
خانه / مغز پسته شکسته

مغز پسته شکسته

مغز پسته شکسته از نظر تحت لفظی به معنای مغز پسته خرد شده است، اما در زبان عام مردم به مغز پسته های شکستنی و دست شکن هم مغز پسته شکسته گفته می شود.

خریدار مغز پسته گندمی و شکسته

خریدار مغز پسته گندمی و شکسته

خریدار مغز پسته گندمی و شکسته اکثرا شرکت های بزرگ بستنی سازی و همچنین مغازه های تولید آبمیوه و بستنی ها هستند، که این نمونه به صورت پودر در محصولات خود استفاده می کنند. همان طور که ذکر شد خریدار مغز پسته گندمی، موشو، شکسته و دندانه این مجموعه ها …

توضیحات بیشتر »