پسته داریس
خانه / مغز پسته افغانی

مغز پسته افغانی

وضعیت بازار مغز پسته افغانی یا هراتی

مغز پسته افغانی

بازار مغز پسته افغانی یا هراتی در وضعیت فعلی بسیار امیدوار کننده است، به این دلیل که از نظر کیفیت و رنگ سبز قابلیت رقابت با مغز پسته کشور ترکیه را دارا می باشد. مغز پسته هراتی در از آن به عنوانین دیگر مانند هراتی یا جنگلی نیز یاد می شود …

توضیحات بیشتر »