پسته داریس
خانه / مغز پسته سبز / قیمت مغز پسته صادراتی سبز

قیمت مغز پسته صادراتی سبز

قیمت مغز پسته صادراتی سبز در صورت عمده با کاهشی محدودی مواجه می شود و انواع مختلف صادراتی نیز دارد، که برای مصارف مختلف از آن بهره می برند.

قیمت مغز پسته صادراتی سبز در اولین گام به نوع آن بر می گردد، که آیا نمونه سبز در گروه رسیده های قرار دارد و یا کال ها،چون همه این این دو گروه با زیر مجموعه اشان صادراتی هستند، اما کاربرد های مختلفی در بازار دارند به طور مثال نمونه های رسیده بیشتر در صنعت موارد غذایی کاربرد دارد، اما کال در شیرینی پیزی ها، سوسیس و کالباس و همچنین شکلات از آن بهره می برند.

در حالت کلی قیمت مغز پسته صادراتی سبز کال از نمونه رسیده بیشتر است و در صادرات هم اکثرا آن هم به دلیل اینکه در دنیا رقیبی ندارد، به اکثرا کشور ها منجمله اتحادیه اروپا ارسال می گردد و در نمونه شکستنی قیمت مناسب حرف اول را می زند و عمده آنها هم به کشور های آسیایی ارسال می گردد.

 

قیمت مغز پسته صادراتی کال

مغز پسته سبز کال در مجموعه معمولی و دو پست شده قرار می گیرد، که نوع دو پوست شده از نوع معمولی و در محیط کاملا کارخانه ای بدست می آید و از نظر بهای تمام شده هم قیمت مغز پسته صادراتی سبز گرید اول یا به عبارتی گرید سوپر آن از همه انواع دیگر دو پوست شده بیشتر است و هرچه این گرید درصدش در نوع معمولی بیشتر باشد، هم به قیمت آن افزوده می شود.

 

مغز پسته سبز صادراتی رسیده

در میان تنوع بسیار زیاد مغز پسته صادراتی سبز رسیده نمونه های دستشکن و شکستنی دهن بسته از همه میزان بالاتری صادر می شود، که باز در این میان مغز پسته ممتاز دست شکن زرندی بالاترین کیفیت و قیمت را دارد و بعد از آنهم نمونه های شکستنی دهن بست ممتاز زرندی، احمد آقایی، کله قوچی، فندقی و جمع کردنی اکبری در رده های بعدی قرار می گیرند.

منبع: شرکت داریس

مطلب پیشنهادی

فروش عمده مغز پسته

تکنیک فروش عمده مغز پسته صادراتی

آگاهی از تکنیک فروش عمده مغز پسته صادراتی اکبری، کله قوچی، احمد آقایی و فندقی …