پسته داریس
خانه / مغز پسته ارگانیک / صادرات مستقیم مغز پسته هراتی ارگانیک

صادرات مستقیم مغز پسته هراتی ارگانیک

صادرات مستقیم مغز پسته هراتی سبز ارگانیک به ترکیه و تمام مناطق آسیا ارز آوری بهینه ای را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است.

مغز پسته هراتی

این نوع مغز پسته موجود را در برخی مواقع مغز پسته جنگلی نیز می گویند.

صادرات مغز پسته هراتی

مغز پسته هراتی

کشور های زیادی هستند که خرید ویژه خود را فقط بر روی این مدل از مغز پسته قرار داده اند.

مغز پسته هراتی

به عنوان مثال کشور های ترکیه، لبنان و سوریه از خریداران به نام هراتی هستند.
علت فروش بالای آن را باید رنگ سبز زیبای آن نام برد.

عرضه مستقیم مغز پسته ارگانیک

مغز پسته هراتی

همانطور که مستجضرید مغز پسته در انواع مختلفی به بازار عرضه می گردد.
موضوعی که برای یک مشتری بسیار مهم بوده تهیه مستقیم آن می باشد.

در عرضه مستقیم محصول واسطه های اضافی از بین می روند.

مغز پسته هراتی