پسته داریس
خانه / مغز پسته کله قوچی

مغز پسته کله قوچی

مغز پسته کله قوچی درشت ترین مغز پسته گلدار است، که از پسته کله قوچی بدست می آید و مرغوب ترین نوع مغز پسته هم از پسته کله قوچی رفسنجان بدست می آید.

مغز پسته کله قوچی قیمت ایده آل

مغز پسته کله قوچی قیمت ایده آل

مغز پسته کله قوچی سبز و گلدار با قیمت ایده آل برای ارسال به خارج مناسب تر است، مخصوصا که پسته و مشتقات آن یک محصول صادرات می باشد. مغز پسته کله قوچی همانند دیگر انواع مغز پسته یک محصول صادراتی است. عمده این مغز پسته به شبه قاره هند …

توضیحات بیشتر »

قیمت مغز پسته کله قوچی گلدار رفسنجان

قیمت مغز پسته کله قوچی گلدار رفسنجان

قیمت مغز پسته کله قوچی رفسنجان بر اساس میزان گلدار بودن، رنگ گل مغز، میزان مغز خرد، میزان دو قاب بودن و همچنین درصد مغز پسته های ریز و درشت تعیین و تکلیف می گردد. قیمت مغز پسته کله قوچی به قیمت پسته دهان بسته کله قوچی بستگی دارد، زیرا …

توضیحات بیشتر »

خرید مغز پسته کله قوچی گلدار عمده

خرید مغز پسته کله قوچی گلدار عمده

فرآورده های پسته اعلا کله قوچی غالبا به اشکال متنوع و به ویژه به صورت مغز شده ، تازه خام و طعم دهی شده موجود بوده لذا خرید آن از عمده فروشان رونق خاصی دارد. پسته کله قوچی با شهرت فرا مرزی خود اسم و رسمی دارد که آن را …

توضیحات بیشتر »