پسته داریس
خانه / مغز پسته هراتی / فروش مغز پسته وحشی یا هراتی

فروش مغز پسته وحشی یا هراتی

فروش مغز پسته وحشی یا هراتی که به آن جنگلی نیز گفته می شود، به دلیل ارگانیک بودن و همچنین رنگ سبز بی نظیر آن رونق زیادی دارد، به خصوص در امر صادرات.

در همین ابتدای امر باید یک نکته رو متذکر شد، که این مغز پسته آیا به مغز پسته وحشی که در اصطلاح به آن بنه یا پسته کوهی گفته می شود، یکسان است یا خیر.

جواب سوال یک نکته خیر است، با اینکه در مجموعه مردم عام به هر دوی آنها پسته و مغز پسته وحشی می گویند، اما به صورت دقیق به نوعی که در اکثرا شهر های ایران از کوه ها برداشت می شود، پسته و مغز پسته کوهی و یا بنه می گویند و آنهایی که در استان خراسان و شهر سرخس از درختان چیده می شود، پسته و مغز پسته وحشی و یا هراتی اطلاق می شود.

این نمونه از مغز پسته ریز تر از نمونه های پسته های درختی ایران است و در دو نوع کال و گلدار به فروش رسانده می شود.

فروش مغز پسته وحشی و یا هراتی اکثرا در امر صادرات است و کمتر در بازار داخل از آن استفاده می کنند، به خصوص که رقیب قدرتمند داخلی به نام مغز پسته کال دارد، اما به هر حال چون قیمت فروش مغز پسته وحشی به مراتب پایین تر از مغز پسته کال است، خریدارن را مجاب به تهیه این مغز پسته می کند.

فروش مغز پسته وحشی

 

فروش مغز پسته وحشی برای صادرات به ترکیه

فروش مغز پسته وحشی بیشتر برای صادرات به کشور ترکیه است که دلیل اول و مهم آن این است که رنگ مغز پسته این محصول سبز بودن و برای تولید باقلوا ترکی بهترین انتخاب می باشد و همچنین قیمت ارزان آن نیز یک نکته مهم دیگر است، به خصوص به نسبت مغز پسته کال که قیمت تمام شده صادرات مغز پسته کال ایران به مراتب بیشتر از مغز پسته وحشی می باشد.